An toàn khi lặn

Sau quá trình lặn và đặc biệt là trước khi lặn, thợ lặn cần thực hiện một số thủ tục nhất định để đảm bảo an toàn khi lặn. Bên cạnh đó, có một số nguyên tắc cơ về an toàn khi lặn.

Các thủ tục lặn của nhóm và đội được đưa ra để đảm bảo rằng nếu một người lặn biển không chuyên nghiệp gặp khó khăn dưới nước, người đó sẽ luôn có sự giúp đỡ từ một người được trang bị tương tự. Các thợ lặn được đào tạo để hỗ trợ trong những trường hợp khẩn cấp. Đây là một trong các tiêu chuẩn đào tạo cho thợ lặn. Thậm chí họ còn được yêu cầu chứng minh năng lực trong một tập hợp các kỹ năng hỗ trợ bạn bè theo quy định. Các nguyên tắc cơ bản của sự an toàn của bạn bè / nhóm được tập trung vào giao tiếp thợ lặn, dự phòng thiết bị và khí thở bằng cách chia sẻ với bạn bè và xử lý tình huống bổ sung của một thợ lặn khác.

An toàn khi lặn
An toàn khi lặn

Thợ lặn đơn phải tự chịu trách nhiệm cho sự an toàn của chính họ và thay vì một người đồng đội, họ cần trang bị kỹ năng, sự cảnh giác và thiết bị phù hợp. Các thiết bị lặn cho thợ lặn đơn bao gồm ít nhất hai nguồn cung cấp khí thở độc lập và đảm bảo luôn có đủ khả năng để thợ lặn kết thúc quá trình lặn một cách an toàn nếu bất kỳ một nguồn cung nào bị hỏng. Bởi vì không có bất kỳ ai hỗ trợ, họ sẽ cần hơn một nguồn khí thở. Và để có thể lặn một mình, bạn cần có nhiều kinh nghiệm trong lặn biển, thường là khoảng 100 lần lặn trở lên.

Để đảm bảo an toàn, sau quá trình lặn cần tiến hành bảo trì thiết bị nhằm giữ trong tình trạng tốt cho các lần lặn tiếp theo.