Có bao nhiêu loại lặn biển? (phần 2)

3) Lặn dòng chảy (Drift Diving)

Lặn dòng chảy hay Drift Diving là loại lặn mà hầu hết thời gian bạn sẽ được vận chuyển bởi một dòng chảy có thể được gây ra bởi thủy triều, dòng hải lưu hoặc nếu bạn ở một con sông, đó là dòng chảy tự nhiên.

Khi nào người ta sử dụng lặn dòng chảy? Sự lựa chọn hay không phụ thuộc vào mục đích lặn của bạn. Có lẽ bạn đang cố gắng khám phá một khu vực dưới nước rộng lớn, cố gắng không lặp lại cùng một con đường hai lần, hoặc cố gắng theo kịp sinh vật biển.

Lặn dòng chảy có nguy hiểm không? Giống như bất kỳ loại lặn biển nào, với một kế hoạch chắn chắn và một đội ngũ hỗ trợ tuyệt vời, lặn dòng chảy không nguy hiểm. Nhưng có một số cân nhắc mà bạn cần tính đến trước khi xuống nước. Mối quan tâm lớn nhất khi lặn dòng chảy là giữ cho nhóm cùng nhau – thực tế là không khó để cho các thợ lặn bị phân tâm bị tách khỏi nhóm của họ.

4) Lặn băng (Ice Diving)

Lặn băng là một loại lặn thâm nhập diễn ra bên dưới bề mặt đóng băng của hồ hoặc biển. Thông thường, một đội lặn băng sẽ chỉ có một điểm ra vào duy nhất và không có điểm thay thế nào khác trên bề mặt. Lặn băng đòi hỏi thiết bị đặc biệt và đào tạo. Hầu hết lặn băng giải trí diễn ra trong môi trường dễ kiểm soát hơn. Ngoài ra, nó cũng dễ dàng hơn để chuẩn bị điểm vào và ra.

Các loại lặn biển

Lặn băng thu hút người lặn như thế nào? Lặn băng cho thợ lặn những trải nghiệm độc đáo khó quên. Màu sắc của nước là khác nhau, cách ánh sáng phân tán trong nước cũng khác, giống như cảm giác lặn trong một không gian kín. Sinh vật biển nào bạn có thể nhìn thấy sẽ phụ thuộc vào vị trí của bạn, nhưng bạn có thể chắc chắn rằng nó sẽ là một thứ gì đó rất khác biệt so với bất cứ thứ gì bạn đã trải qua  khi giải trí ở vùng nhiệt đới!

Những mối nguy hiểm rõ ràng nhất của lặn băng là bị lạc dưới băng, hạ thân nhiệt và hỏng thiết bị do đóng băng. Ngoài ra còn có Cavern Diving & Cave Diving (lặn hang).