Có những kiểu lặn cơ bản nào?

Có sáu kiểu lặn khác nhau. Bốn trong số sáu kiểu lặn này phụ thuộc vào việc thợ lặn đang hướng về phía nước hay cách xa mặt nước, và quay về hướng hay ra khỏi mặt nước.

Lặn chuyển tiếp

Ở kiểu lặn này, người lặn quay mặt về phía nước và quay về phía trước. Khi đi đến điểm cuối và rời khỏi bàn đạp, bạn sẽ quay đi khỏi bảng lặn chỉ bằng một cú lộn nhào nửa.

Lặn lùi về sau

Lặn lùi về sau được thực hiện khi bạn đứng ở cuối bảng với lưng quay xuống nước. Bạn sẽ đứng quay lưng về phía mặt nước và quay ngược lại, cách xa tấm ván. Sau khi thực hiện một cú nhấn lùi và nhảy, người lặn quay ra khỏi bàn đạp chỉ bằng một nửa của một cú lộn nhào hoặc nhiều hơn.

Lặn đảo ngược

Trong kiểu lặn đảo ngược, người lặn sẽ quay mặt về phía nước và quay ngược về phía bảng. Sau khi tiếp cận về phía trước và vượt rào, bạn sẽ quay trở lại bảng lặn trong khi di chuyển về phía trước và cách xa bảng lặn.

Lặn hướng vào trong

Với kiểu lặn này, bạn sẽ quay mặt ra khỏi mặt nước và quay về phía trước, về phía tấm ván. Người thợ sẽ thực hiện một cú nhấn lùi và cất cánh, sau đó quay về phía tấm ván lặn.

Có sáu kiểu lặn cơ bản

Lặn xoắn

Bạn có thể kết hợp lặn xoắn với bất kì kiểu lặn nào khác. Khi lặn xoắn, người thợ lặn vặn người sang trái hoặc phải. Lặn xoắn cũng có thể được thực hiện từ vị trí phía trước, trở lại, đảo ngược và vào trong, và cũng có thể được thực hiện từ một giá đỡ.

Lặn kiểu Armstand

Armstand là kiểu lặn mà bạn sẽ bắt đầu lặn từ một vị trí handstand. Có nghĩa là bạn sẽ không đứng trên đôi chân của mình khi bắt đầu kiểu lặn này mà giữ thăng bằng trên hai bàn tay, hai chân giơ lên trên.