Độ sâu khi lặn biển như thế nào?

Lặn biển là môn thể thao cực kì hấp dẫn với những người ưa khám phá những điều mới lạ dưới đáy đại dương. Phạm vi độ sâu khi lặn biển như thế nào?

Phạm vi độ sâu áp dụng cho lặn biển phụ thuộc vào thể loại lặn biển và từng khu vực.

Các cơ quan về lặn giải trí lớn trên toàn thế giới coi 130 feet (40 m) là giới hạn cho người lặn giải trí. Các cơ quan của Anh và Châu Âu, bao gồm BSAC và SAA, khuyến nghị độ sâu tối đa là 50 mét (160 ft). Đó là giới hạn được khuyến nghị cho các thợ lặn trẻ, thiếu kinh nghiệm hoặc chưa được đào tạo để lặn sâu.

Đối với lặn kỹ thuật, các giới hạn này được mở động thông qua các thay đổi đối với đào tạo, thiết bị và hỗn hợp khí được sử dụng. Độ sâu tối đa được coi là an toàn đang gây tranh cãi và khác nhau giữa các cơ quan và người hướng dẫn, tuy nhiên, có những chương trình đào tạo thợ lặn để lặn với độ sâu lên đến 120 mét (390 ft).

Độ sâu tối đa của lặn biển là 50 mét (160 ft)
Độ sâu tối đa của lặn biển là 50 mét (160 ft)

Lặn chuyên nghiệp thường giới hạn giải nén theo kế hoạch được phép tùy thuộc vào quy tắc thực hành, chỉ thị hoạt động hoặc hạn chế theo luật định. Giới hạn độ sâu phụ thuộc vào phạm vi quyền hạn và độ sâu tối đa cho phép nằm trong khoảng từ 30 mét (100 ft) đến hơn 50 mét (160 ft), tùy thuộc vào khí thở được sử dụng và tính khả dụng của buồng giải nén gần đó hoặc tại chỗ.

Lặn thương mại sử dụng lặn biển thường bị hạn chế vì lý do sức khỏe và an toàn nghề nghiệp. Lặn được cung cấp bề mặt cho phép kiểm soát hoạt động tốt hơn và loại bỏ hoặc giảm đáng kể nguy cơ mất nguồn cung cấp khí thở và mất thợ lặn. Các ứng dụng lặn khoa học và truyền thông có thể được miễn trừ khỏi các ràng buộc lặn thương mại, dựa trên các quy tắc thực hành được chấp nhận và một hệ thống tự điều chỉnh.