Tìm hiểu về lặn bằng bình dưỡng khí

Có hai loại lặn cơ bản gồm scuba diving (lặn với bình dưỡng khí) và free diving (lặn tự do). Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn một số thông tin cơ bản về lặn bằng bình dưỡng khí.

Lặn bằng bình khí là một chế độ lặn dưới nước, trong đó thợ lặn sử dụng thiết bị thở dưới nước độc lập (scuba diving) với nguồn cung cấp bề mặt, để thở dưới nước. Thợ lặn có nguồn khí thở riêng, thường là khí nén từ bình dưỡng khí. Điều này giúp cho họ tự do di chuyển hơn so với việc lặn cung cấp bề mặt và có độ bền dưới nước lâu hơn so với thợ lặn ống thở.

Lặn với bình dưỡng khí

Ngoài sử dụng khí nén, một hỗn hợp mới gọi là không khí được làm giàu (Nitrox) đã trở nên phổ biến do lợi ích của việc giảm lượng nitơ trong quá trình lặn lặp đi lặp lại. Các hệ thống lặn mạch hở xả khí thở ra môi trường khi thở ra, và bao gồm một hoặc nhiều bình lặn có chứa khí thở ở áp suất cao. Chúng có thể bao gồm các xi lanh bổ sung để mở rộng không gian, khí giải nén hoặc khí thở khẩn cấp. Bộ tái tạo mạch kín hoặc nửa kín hệ thống lặn cho phép tái chế khí thải. Thể tích khí được sử dụng giảm so với mạch hở, do đó, một xi lanh có thể được sử dụng trong thời gian lặn tương đương. Sự tái tạo này giúp kéo dài thời gian ở dưới nước so với mạch hở cho cùng mức tiêu thụ khí; chúng tạo ra ít bong bóng và ít tiếng ồn hơn so với scuba mạch hở. Điều này giúp các thợ lặn quân sự tránh bị phát hiện, thợ lặn khoa học tránh làm phiền động vật biển và thợ lặn phương tiện không bị nhiễu bong bóng so với lặn ống thở.

Lặn bằng bình khí có thể được thực hiện nhằm giải trí hoặc trong lặn chuyên nghiệp. Scuba diving có nhiều ưu điểm hơn so với lặn cung cấp bề mặt hay lặn thở.