Ứng dụng của lặn biển (phần 1)

Lặn bằng bình khí có thể được thực hiện vì một số lý do, cả cá nhân và chuyên nghiệp. Lặn giải trí được thực hiện hoàn toàn để thưởng thức và bao gồm nhiều loại lặn hấp dẫn, như lặn hang động, lặn đắm, lặn băng và lặn sâu. Du lịch dưới nước chủ yếu được thực hiện bằng lặn bình dưỡng khí và phải tuân theo các hướng dẫn du lịch liên quan.

Lặn biển và khám phá đáy đại dương

Những thợ lặn chuyên nghiệp có thể được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ dưới nước. Một số nhiệm vụ này phù hợp cho lặn biển.

Có những thợ lặn làm việc toàn thời gian hoặc bán thời gian, trong cộng đồng lặn giải trí như người hướng dẫn, trợ lý hướng dẫn, người dẫn đường và hướng dẫn lặn. Trong một số khu vực để đảm bảo liên quan đến trách nhiệm đối với sức khỏe và sự an toàn của khách hàng, thợ lặn cần tuân theo hướng dẫn lặn được công nhận bởi pháp luật quốc gia.

Một lĩnh vực chuyên môn khác của lặn biển đó là lặn quân sự, với một lịch sử lâu dài trong quân đội ở các vai trò khác nhau. Vai trò của lặn trong quân đội bao gồm chiến đấu trực tiếp, xâm nhập đằng sau kẻ thù, đặt mìn hoặc sử dụng ngư lôi có người lái, xử lý bom hoặc các hoạt động kỹ thuật. Trong các hoạt động quân sự, nhiều lực lượng cảnh sát điều hành các đội lặn của cảnh sát để thực hiện các hoạt động tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ phát hiện tội phạm. Trong một số trường hợp, đội cứu hộ thợ lặn cũng có thể là một phần của đội cứu hỏa. dịch vụ y tế hoặc nhân viên cứu hộ, và có thể được phân loại là lặn dịch vụ công cộng.